Oct 21, 2011

Konsep Pendidikan Seni Visual

Pendahuluan : 
Bertujuan memberi peluang kepada murid memupuk minat, memperkembangkan keperibadian, memberi kesedaran, dan kepekaan terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar dengan mata pelajaran lain.

Maklamat :
Melahirkan insan yang harmonis, kritis, kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual.
kandungan kurikulum berupaya membantu murid :
-meningkatkan rasa syukur terhadap tuhan,
-menghargai keindahan alam persekitaran,
-keindahan seni, warisan bangsa.

Objektif :
1. Hargai keindahan alam ciptaan tuhan
2. melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif, kritis, kreatif dan menyeronokkan.
3. menajamkan daya persepsi dan imaginasi melalui pancaindera.
4. mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya.


No comments:

Post a Comment